Florystyka

Florystyka to dział botaniki, a ściślej geografii roślin i geobotaniki, zajmujący się inwentaryzacją flory w celu ustalania spisu gatunków roślin z podaniem ich stanowisk (rozmieszczenia) na określonym obszarze. Taką definicję znajdziecie między innymi w Wikipedii. Dla nas -Florystyka to Sztuka, niebanalna kompozycja, święto i związana z nim niezwykła atmosfera, to wyszukana oprawa ważnego wydarzenia w życiu. Florystyka to także umiejętność uświetnienia i nadania rangi wydarzeniom, które na to zasługują.